همکاری با مجموعه استارفویل ایران

760

مجموعه مرسی سایت افتخار همکاری با مجموعه استارفویل ایران؛ یکی از تولیدکنندگان برتر فویل آلومینیوم در ایران را دارا می‌باشد.

ضمن همکاری با این مجموعه سایت‌های:

1)www.starfoil.ir

2)www.star-foil.com

3)www.foiliran.com

4)www.aluminumfoil.ir

5)www.bahmanzob.com

طراحی شد. همچنین فرآیند بهبود سئو بر روی این سایت‌ها با کلمات کلیدی نظیر فویل آلومینیوم و کلمات مرتبط  آن انجام پذیرفت که هدف از انجام این فرآیند، نمایش این سایت‌ها در صفحات اول و دوم نتایج موتور جستجوی گوگل بود که این امر با همت و تلاش و تکیه بر دانش تیم “مرسی سایت” تحقق یافت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.